carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2015-06-22

X sesja Rady Powiatu Wielickiego


Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego zaprasza do udziału w X sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbędzie się w czwartek, 25 czerwca 2015 r. o godz. 16.00. w auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce ul. E. Dembowskiego 2.

 
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, przyjęcie protokołu z IX sesji oraz przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy sesjami w tym:
- z wykonania uchwał Rady,
- z realizacji zadań Powiatowego Parku Rozwoju.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja na temat stanu ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa w powiecie wielickim.
5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr VI/36/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2015.
6. Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Wielickiego w 2015 r. do realizacji Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce.
7. Uchwała w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia woli pozyskania nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Wieliczce.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wielicki działki ewidencyjnej nr 638/1 położonej w Wieliczce obręb 1.
10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2015 rok i zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
11. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego na lata 2015-2027.
12. Uchwała w sprawie przekazania Wojewodzie Małopolskiemu skargi na działania Starosty Wielickiego.
13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wielickiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2014 rok
14. Uchwała w sprawie absolutorium za 2014 rok dla Zarządu Powiatu Wielickiego.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zakończenie obrad.

35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022