hyundai


.


leroymerlin

mazda

Opublikowano: 2017-02-07

Złóż wniosek na dofinansowanie kosztów nauki w programie „INDEX”Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zachęca do składania wniosków w programie „INDEX”, skierowanym do niepełnosprawnych studentów oraz uczniów szkół policealnych. Program ma na celu pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.


Wnioski przyjmowane są w terminie od 6 do 28 lutego 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce w Zespole ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych przy ul. Pocztowej 1 w pok. 8 w godz. 9.00 – 16.00. Pracownicy Urzędu chętnie odpowiedzą na Państwa pytania pod nr telefonu 012 26-23-316 oraz będą służyć pomocą przy wypełnianiu wniosków.

Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać student/uczeń niepełnosprawny, który:

1. posiada ważne na dzień składania i podpisywania wniosku orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Wieliczka;
3. jest studentem studiów pierwszego stopnia lub studentem studiów drugiego stopnia albo studentem jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe bądź jest uczniem szkoły policealnej;
4. o średnich miesięcznych dochodach brutto nieprzekraczających:
 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 150% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób samodzielnie gospodarujących.

Przyznana ze środków Gminy pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:

• opłaty za naukę (czesne),
• zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakup podręczników, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) oraz dyskietek,
• zakwaterowanie – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
• dojazdy,
• dostęp do Internetu (instalacja i abonament),
• uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej.


ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin.pdf

Wniosek - program INDEX.pdf
Oświadczenie o wysokoci dochodow.pdf
Oświadczenie o bezrobociu.pdf
Oświadczenie o gospodarstwie.pdf
Oświadczenie o rejestrze.pdf
Oświadczenie o zameldowaniu.pdf
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf   20-lecie kabaretu Neo-Nówka  
Data: 20.11.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Kabaret Neo-Nówka świętuje 20-lecie. Popraw sobie humor i zobacz na żywo takie postacie jak: Bogu, Wandzia czy rodzina Paciaciaków. Czegoś takiego jeszcze na polskiej scenie kabaretowej nie było. 20-lecie Kabaretu Neo-Nówka pozytywnie zaskoczy widza.
20-lecie kabaretu Neo-Nówka
Noc Bibliotek 2021  
Data: 08.10.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Koncert, warsztaty dla rodziców, warsztaty żywieniowe dla dzieci, projekcja filmu, pokazy sportowe, gry i zabawy rodzinne, spotkanie z Wojciechem Tochmanem, stoiska wzmacniające odporność to tylko niektóre z atrakcji jakie wielicka biblioteka przygotowała dla Państwa na Noc Bibliotek.
Noc Bibliotek 2021