.


Opublikowano: 2017-02-07

Złóż wniosek na dofinansowanie kosztów nauki w programie „INDEX”Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zachęca do składania wniosków w programie „INDEX”, skierowanym do niepełnosprawnych studentów oraz uczniów szkół policealnych. Program ma na celu pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.


Wnioski przyjmowane są w terminie od 6 do 28 lutego 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce w Zespole ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych przy ul. Pocztowej 1 w pok. 8 w godz. 9.00 – 16.00. Pracownicy Urzędu chętnie odpowiedzą na Państwa pytania pod nr telefonu 012 26-23-316 oraz będą służyć pomocą przy wypełnianiu wniosków.

Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać student/uczeń niepełnosprawny, który:

1. posiada ważne na dzień składania i podpisywania wniosku orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Wieliczka;
3. jest studentem studiów pierwszego stopnia lub studentem studiów drugiego stopnia albo studentem jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe bądź jest uczniem szkoły policealnej;
4. o średnich miesięcznych dochodach brutto nieprzekraczających:
 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 150% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób samodzielnie gospodarujących.

Przyznana ze środków Gminy pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:

• opłaty za naukę (czesne),
• zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakup podręczników, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) oraz dyskietek,
• zakwaterowanie – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
• dojazdy,
• dostęp do Internetu (instalacja i abonament),
• uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej.


ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin.pdf

Wniosek - program INDEX.pdf
Oświadczenie o wysokoci dochodow.pdf
Oświadczenie o bezrobociu.pdf
Oświadczenie o gospodarstwie.pdf
Oświadczenie o rejestrze.pdf
Oświadczenie o zameldowaniu.pdf
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf   

35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022