.


kabaret

Opublikowano: 2010-03-01

Budowa kompleksu oświatowego w Wieliczce


Podstawowym celem projektu jest zapewnienie nowoczesnej siedziby dla dwóch obecnie istniejących placówek edukacyjnych prowadzonych przez Powiat Wielicki: Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce oraz Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby.


Budowa Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby

wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi i infrastrukturą techniczną


Na etapie operacyjnych podjęto decyzję o budowie nowej placówki ze względu na fakt, iż nawet znaczny remont lub przebudowa obecnie istniejących budynków nie przyniosą spodziewanych efektów i nie przyczynią się do zdecydowanej poprawy warunków nauki w obu szkołach. Poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej planujemy podnieść poziom praktycznego szkolenia zawodowego oraz specjalnego na terenie Powiatu Wielickiego, szczególnie w branżach, w których wzrost zapotrzebowania na pracowników będzie miał charakter stały w najbliższym dziesięcioleciu: turystyka, gastronomia, informatyka.


 
Opis funkcjonalny:
W skład kompleksu wchodzą pomieszczenia: Zespołu Szkół Zawodowych (ZSZ) w Wieliczce o pow. 3598,39 m2, Zespołu Szkół im. Brata A. Kosiby (1671,23 m2) oraz część wspólna o powierzchni 1829,05 m2, hala sportowa o pow. 1155,20 m2 i aula o pow. 788,39 m. Łącznie powierzchnia całości inwestycji wynosi 9042,26 m2 (kubatura ogółem: 48 174 m3). Obiekt w znacznej większości jest dwukondygnacyjny, a jedynym trzykondygnacyjnym fragmentem jest skrzydło od strony zachodniej – stanowiące siedzibę ZSZ. Uzupełnienie inwestycji stanowić będą prace związane z zagospodarowaniem terenu nieruchomości, przebudową układu komunikacyjnego (parking, zjazdy), a także budowę zespołu boisk przy zespole architektonicznym. W nowej lokalizacji ZSZ powstaną liczne pracownie zawodowe: recepcji hotelowej, jednostki mieszkalnej, technologii gastronomicznej, obsługi konsumenta, eksploatacji sprzętu komputerowego, administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi, programowania, grafiki komputerowej, technik multimedialnych i internetowych, dwie pracownie komputerowe, techniki biurowej, rachunkowości, ekonomiki, podstaw żywienia, technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta, higieny, techniczna, ekonomiczna, ekonomiki handlu, rachunkowości handlowej, towaroznawstwa, marketingu i reklamy oraz organizacji gastronomii.

  
W pierwszym roku po oddaniu do użytku z nowej infrastruktury edukacyjnej będzie korzystać około 1200 uczniów. Dodatkowo w godzinach popołudniowych i w dni wolne od nauki kompleks stanie się miejscem realizacji szkoleń, konferencji, imprez sportowych i kulturalnych. W zaprojektowanym kompleksie edukacyjnym innowacyjnym rozwiązaniem jest część wspólna dla obu szkół zwierająca: aulę, halę sportową (widownia ponad 250 osób; możliwość podziału sali na 3 niezależne boiska równocześnie) oraz stołówkę z zapleczem kuchennym, część rehabilitacyjną i rekreacyjną. Budynek, jako całość, charakteryzuje się dużą ilością rozwiązań proekologicznych: dla przygotowania ciepłej wody użytkowej zaprojektowano układ współpracujący z kotłami gazowymi wspomagany kolektorami słonecznymi; alternatywnym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła o mocy 60kW i zespół 12 kolektorów pionowych (studnie głębinowe o głęb. 100 metrów każda); wentylacja z odzyskiem ciepła na poziomie co najmniej 70%. Ze względu na projektowane przeznaczenie – również dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo – w maksymalny sposób zlikwidowano w obiekcie bariery architektoniczne: dostęp do parteru z poziomu terenu z placów wejściowych nie posiada progów, stopni itp.; zaprojektowano dwa dźwigi osobowe, dodatkowe łazienki itp.

 


 
Opis konstrukcji:
Ze względu na zaliczenie budynku do II kategorii geotechnicznej przyjęto następujące założenia:

- konstrukcja kompleksu monolityczna , żelbetowa wylewana, dylatowana ,układ płytowosłupowobezryglowy.
- Konstrukcję nośną stropu nad halą sportowa i aulą – dźwigary z drewna klejonego.
- Ściany i strop widowni auli, żelbetowe.


Elementy konstrukcyjne:
- fundamenty: płyta żelbetowe monolityczna wykonane z betonu konstrukcyjnego B30, zbrojona siatkami ze stali AIIIN. Pod płytą warstwa podbetonu – B 20,
- ściany fundamentowe: żelbetowe monolityczne zbrojone obustronnie siatkami z prętów stalowych, beton konstrukcyjny B30 (W-8),
- ściany zewnętrzne: żelbetowe monolityczne zbrojone obustronnie siatkami z prętów stalowych grubości 25 cm,
- ściany wewnętrzne: żelbetowe monolityczne zbrojone obustronnie siatkami z prętów stalowych grubości 25 cm,
- strop nad piwnicą , parterem, I p.: płyta żelbetowa monolityczna z betonu B30, grubości 24 cm, zbrojona siatkami ze stali AIIIN,
- schody wewnętrzne: schody wewnętrzne – płyta żelbetowa monolityczna, o grubości 24,20,15,12 cm
- schody zewnętrzne schody zewnętrzne - płyta żelbetowa monolityczna –gr.12 cm
- belki: monolityczne, żelbetowe z betonu B30, o szerokości zgodnie z rysunkami i obliczeniami statycznymi zawartymi w projekcie konstrukcji, zbrojone stalą AIIIN,
- nadproża: wykonane jako monolityczne żelbetowe, z betonu B30, o szerokości 25 cm betonowane łącznie z wieńcami, zbrojone stalą AIIIN, wysokość nadproży zmienna, dostosowana do otworów okiennych i drzwiowych,
- wieńce: na wszystkich ścianach w poziomie stropu należy wykonać wieńce żelbetowe z betonu B30 o wymiarach b x h = 40 x 40cm, zbrojenie dołem i górą po 412 (AIIIN), strzemiona  6 co 20 cm. ,
- słupy: słupy monolityczne żelbetowe o przekroju (patrz rysunki), zbrojone prętami 16 (20) ( stal AIIIN), wykonane z betonu B30,
- dach: konstrukcja żelbetowa monolityczna z betonu B30 płyta żelbetowa o grubości 24 cm, oparta na wieńcach ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych, , pokrycie stanowi papa i warstwy jak na rys. architektury, konstrukcja ocieplona w poziomie połaci dachu styropianem.
- dach hali sportowej i hali widowiskowej: zaprojektowano konstrukcje nośna przekrycia z drewna klejonego warstwowo. Podstawowym elementem nośnym są belki pełnościenne oraz kratownice wykonane z drewna klejonego warstwowo. Elementem drugorzędnym konstrukcji są płatwie wykonane również z drewna klejonego warstwowo.


Wymiary:
Powierzchna zabudowy kompleksu - 4 939,79 m2.
Razem obiekty kubaturowe - 9 042,26 m2
Pomieszczenia Zespołu Szkół Zawodowych - ogółem 3598,39 m2
Pomieszczenia Zespołu Szkół im. Brata A. Kosiby - 1671,23 m2
Hala sportowa - 1155,20 m2
Aula – 788,39 m2
Kubatura ogółem - 48 174 m3

 
Materiały dostarczone przez:
Starostwo Powiatowe w Wieliczce
ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka 


 

7R Solna Wieliczka vs ENEA Energetyk Poznań  
Data: 29 lutego 2020
Lokalizacja: Wieliczka

Ostatni domowy mecz fazy zasadniczej już w najbliższą sobotę, czyli w wyjątkowy, dzień – 29 lutego.
7R Solna Wieliczka vs ENEA Energetyk Poznań
Filmowe Walentynki  
Data: 14 lutego 2020
Lokalizacja: Wieliczka

Czekoladki, maskotki, serduszka – to wszystko już było na ubiegłoroczne Walentynki, na poprzednie też… Czas świętować w filmowym stylu. 14 lutego Kopalnia Soli „Wieliczka” zaprasza na niezapomnianą „Podziemną galę muzyki filmowej”.
Filmowe Walentynki