.
dacia

Strefa Płatnego Parkowania w Wieliczce


Strefa Płatnego Parkowania zaczęła obowiązywać w Wieliczce z dniem 2 czerwca 2008 roku. Strefa Płatnego Parkowania w Wieliczce obejmuje ulice: Sikorskiego, Kilińskiego, Batorego, Mickiewicza, Limanowskiego (zatoki parkingowe przy UMiG oraz naprzeciw OSP Wieliczka), Moniuszki, Górsko, Legionów, Powstania Warszawskiego (zatoka parkingowa), Zamkową i plac Kościuszki oraz Rynek Górny.

Miejsca wielickiej Strefy Płatnego Parkowania oznaczone są odpowiednimi znakami oraz znajdują się przy nich parkometry. Owe znaki oraz parkometry można zobaczyć na poniższym zdjęciu. Opłata za parkowanie obowiązuje tylko w miejscach oznaczonych poniższym znakiem. Jest to istotne zwłaszcza w kwestii parkowania przy ulicy Górsko w Wieliczce. Uchwałą Rady miasta ulica Górsko w Wieliczce została włączona do Strefy Płatnego Parkowania (SPP) jednak na miesiąc sierpień 2012 na owej ulicy ani na jej wybranym odcinku nie został ustawiony widoczny na poniższym zdjęciu zarówno znak ani parkometr, a co za tym idzie parkowanie na owej ulicy jest na dzień dzisiejszy bezpłatne.


Z jednym biletem, w ramach wykupionego czasu postojowego, można zmieniać miejsce postoju auta.

Parkowanie płatne:
poniedziałek- piątek – 8.00–16.00
sobota – 8.00–14.00.

Parkowanie bezpłatne:

Niedziele i święta

Opłaty w parkometrach:

Do 30 minut – 0,50 zł
30–60 minut – 1,00 zł
druga godzina – 1,20 zł,
trzecia –1,20 zł,
czwarta i każda następna – 1,00 zł.

Za nieopłacenie parkowania grozi opłata dodatkowa w wysokości– 50 zł. Parkometry przyjmują monety 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł oraz 5zł. Istotną informacją jest to iż parkometry na owych płatnych parkingach w Wieliczce nie wydają reszty.

Abonament mieszkańca (dla osób zameldowanych w Strefie Płatnego Parkowania):
• miesięczny - 10,00 zł.
• kwartalny - 30,00 zł.
• półroczny - 60,00 zł.
• roczny - 120,00 zł.

Uwaga! Cennik bez prawa wyłączności miejsca.
Abonament przyporządkowany jest do numeru rejestracyjnego samochodu.


Abonament dla pozostałych osób:
• miesięczny - 100,00 zł.
• kwartalny - 300,00 zł.
• półroczny - 600,00 zł.
• roczny - 1.200,00 zł.

Uwaga! Cennik bez prawa wyłączności miejsca.

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania w Wieliczce można uzyskać w biurze SPP:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Wieliczka, ul. Słowackiego 10 (budynek „Jaroszówki)
Tel. +48 12 278 25 22

Strefa Płatnego Parkowania w Wieliczce nie dotyczy parkingów osiedlowych, zakładowych, prywatnych i oznakowanych miejsc postoju taksówek. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą mapką, na której kolorem niebieskim została zaznaczona Strefa Płatnego Parkowania w Wieliczce. Jest to mapka orientacyjna, a płatne parkowanie obowiązuje wszędzie tam gdzie został ustawiony odpowiedni znak widoczny na zdjęciu powyżej. Na mapie zaznaczona została również lokalizacja parkometrów rozmieszczonych wokół wielickiej Strefy Płatnego Parkowania. 


 Popołudnie ze Straussem 2017  
Data: 30 lipca 2017 r.
Lokalizacja: Wieliczka

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zaprasza na cykl czterech koncertów „Popołudnie ze Straussem” na dziedzińcu Zamku Żupnego w Wieliczce i w Muzeum w kopalni soli. Koncerty, obok utworów rodziny Straussów, zaprezentują także dzieła innych uznanych kompozytorów europejskich w XIX w.
Popołudnie ze Straussem 2017
Rocznica ŚDM 2016  
Data: 29 - 30 lipca 2017 r.
Lokalizacja: Wieliczka

Campus Misericordiae Wieliczka – Brzegi - historia tego miejsca rozpoczęła się rok temu pod koniec lipca, kiedy to Papież Franciszek w tym miejscu spotkał się z młodzieżą całego świata.
Rocznica ŚDM 2016