.

Regulamin i Polityka prywatności
Regulamin i Polityka prywatności portalu WieliczkaCity.pl§ 1. WARUNKI OGÓLNE

1. WieliczkaCity.pl – oznacza portal WieliczkaCity. Oznacza Administratora oraz wszelkie usługi, z których składa się portal WieliczkaCity jak m.in. Katalog Firm oraz wszelkie podstrony portalu.
2. Użytkownik – to każda osoba, która odwiedziła lub odwiedza strony portalu WieliczkaCity.pl.
3. Korzystanie z portalu WieliczkaCity.pl ma miejsce w chwili, gdy użytkownik wejdzie na jakąkolwiek stronę należącą do portalu WieliczkaCity.pl. Korzystanie z portalu WieliczkaCity.pl z oznacza, że użytkownik zapoznał się z owym regulaminem, rozumie go i w pełni akceptuje postanowienia poniższego regulaminu.
4. W przypadku, gdy zasady korzystania z portalu WieliczkaCity.pl zawarte w tym regulaminie zostaną naruszone lub gdy naruszone zostaną regulacje prawne lub zachowanie użytkownika zostanie przez portal WieliczkaCity.pl uznane za niewłaściwe, Administracja lub Moderatorzy portalu będą uprawnieni do działania mającego na celu likwidację takiego zachowania. Rozumie się przez to wysłanie użytkownikowi na podany przez niego adres email ostrzeżenia lub zablokowanie dostępu użytkownikowi do tych części serwisu gdzie jest to możliwe lub zalecane, a nawet usunięcie konta użytkownikowi w tej części serwisu gdzie jest to możliwe lub zalecane.
5. Czynności nazwane również sankcjami, które były wymienione w § 1. pkt 4 regulaminu portal WieliczkaCity.pl może stosować według własnego uznania. Portal nie musi uzasadniać rodzaju zastosowanej sankcji ani jej wymiaru. W sytuacji, gdy zasady regulaminu nie zostaną złamane, portal WieliczkaCity.pl, jeśli pewne zachowanie użytkownika uzna za niewłaściwe lub niepożądane przez portal może również zastosować sankcję, o których była mowa w §1 pkt. 4.
6. Portal WieliczkaCity.pl ma prawo usunięcia treści umieszczonych przez użytkownika na portalu WieliczkaCity.pl , które naruszają prawo lub regulamin, a także tych treści, które WieliczkaCity.pl uzna za niewłaściwe (np. linków do innych stron www stanowiących ich ewidentną reklamę).
7. Zabrania się umieszczania w portalu WieliczkaCity.pl jakichkolwiek materiałów, treści, komentarzy lub wpisów, które są sprzeczne z polskim prawem, które łamią ten regulamin lub naruszają prawa osób trzecich jak i również łamią prawa autorskie, dobra osobiste lub które są sprzeczne z dobrymi obyczajami.
8. Administrator portalu będzie usuwał z portalu WieliczkaCity.pl wszelkie materiały, komentarze lub wypowiedzi użytkowników, które są sprzeczne z polskim prawem, z tym regulaminem lub które naruszają prawa osób trzecich, dobra osobiste jak i również prawa autorskie oraz te, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami.
9. WieliczkaCity.pl zastrzega sobie prawo do pełnego zawieszenia na czas określony lub też nieokreślony dostępu do portalu WieliczkaCity.pl. Takie działanie może być spowodowane organizacyjnymi bądź też technicznymi przyczynami.
10. Zgłoszenie firmy do Katalogu Firm jest bezpłatne.
11. Poprzez zgłoszenie firmy do Katalogu Firm rozumie się przesłanie na adres redakcja@wieliczkacity.pl właściwych informacji dotyczących firmy, tj. danych adresowych, danych kontaktowych, nazwy firmy, opisu działalności itp.
12. Zgłosić firmę do Katalogu Firm może jedynie właściciel danej firmy lub osoba do tego upoważniona.
13. Wysłanie wiadomości nie oznacza dodania firmy do Katalogu Firm. Firma zostanie dodana do Katalogu Firm po akceptacji wpisu przez administratora portalu WieliczkaCity.pl
14. Wysyłając wiadomość ze zgłoszeniem do Katalogu Firm użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptuje oraz wyraża zgodę na otrzymywanie maili na prywatny bądź firmowy adres email podany w formularzu z ofertami handlowymi.
15. Załączając zdjęcia użytkownik oświadcza, że ma pełne prawa autorskie do wykorzystywania załączonych zdjęć, nie naruszają one praw autorskich osób trzecich oraz wyraża zgodę na ich wykorzystywanie, modyfikowanie i publikowanie w Internecie przez portal WieliczkaCity.pl. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń lub roszczeń osób trzecich, co do publikacji w Internecie przez portal WieliczkaCity.pl zdjęć przesłanych przez użytkownika, to użytkownik ponosi tego pełną odpowiedzialność prawną.
16. Portal WieliczkaCity.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia danej firmy z Katalogu Firm lub modyfikacji wpisu w każdym momencie i bez podania przyczyny.
17. Osoba zgłaszająca firmę może w każdym momencie poprosić o zmianę informacji zawartych na wizytówce firmy w Katalogu Firm. Może również w każdym momencie poprosić o usunięcie firmy z Katalogu Firm. Prośba ta musi być wystosowana na piśmie (email) i musi być wysłana z tego samego adresu e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie do Katalogu Firm.
18. Wysyłając zgłoszenie do Katalogu Firm, wysyłający oświadcza, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
19. W chwili gdy firma zgłoszona przez użytkownika przestaje istnieć, użytkownik powinien zgłosić ten fakt portalowi WieliczkaCity.pl wysyłając email z tego samego adresu z którego zostało wysłane zgłoszenie.
20. Informacje zawarte na portalu WieliczkaCity.pl mają charakter wyłącznie informacyjny lub orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń i reklamacji. Mimo dokładania wszelkich starań, aby informacje zawarte na portalu WieliczkaCity.pl były dokładne oraz aktualne nie gwarantujemy oraz nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na portalu WieliczkaCity.pl.
21. Użytkownicy współpracujący z portalem WieliczkaCity.pl na zasadzie podsyłania na redakcyjny adres e-mail jakichkolwiek informacji, materiałów, zdjęć oświadczają, że są autorami przesłanych materiałów, że przesłane materiały nie naruszają praw autorskich osób trzecich i wyrażają zgodę na bezpłatną publikację jak i modyfikację przez portal WieliczkaCity.pl nadesłanych materiałów zarówno na portalu WieliczkaCity.pl jak i na profilach portalu WieliczkaCity.pl na portalach społecznościowych. 22. W razie jakichkolwiek kwestii spornych dotyczących publikacji / modyfikacji przez portal WieliczkaCity.pl materiałów przesłanych przez użytkownika to użytkownik ponosi tego pełną odpowiedzialność prawną.

§ 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. WieliczkaCity.pl dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z portalu WieliczkaCity.pl za pośrednictwem Internetu było dla każdego użytkownika w pełni bezpieczne, nie niosące za sobą żadnych niepożądanych skutków. Jednak biorąc pod uwagę dość specyficzne środowisko, jakim jest Internet, portal WieliczkaCity.pl nie jest w stanie zagwarantować użytkownikowi stu procentowej ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z użytkowania portalu WieliczkaCity.pl. Nie wykluczone jest również, że użytkownik portalu stanie się ofiarą przestępstw popełnianych przy użyciu Internetu.
2. Portal WieliczkaCity.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które powstały na skutek korzystania z portalu WieliczkaCity.pl lub na skutek korzystania z jakichkolwiek usług portalu.
3. WieliczkaCity.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczone przez użytkownika treści w portalu WieliczkaCity.pl
4. WieliczkaCity.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które są udostępnione w portalu WieliczkaCity.pl oraz za treść stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na łamach portalu.
5. Portal WieliczkaCity.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzane użytkownikowi lub jego firmie z racji dodania jego firmy do Katalogu Firm portalu WieliczkaCity.pl

§ 3. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie materiały (teksty, grafika, zdjęcia, itp.) które znajdują się na stronach portalu WieliczkaCity.pl chronione są prawem autorskim. Podczas korzystania z portalu WieliczkaCity.pl oraz jakichkolwiek usług w/w portalu użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek materiałów (teksty, grafika, zdjęcia, itp.) zgromadzonych w portalu WieliczkaCity.pl.
2. Wszelkie zastrzeżone znaki towarowe, nazwy własne oraz handlowe innych podmiotów należą do ich prawnych właścicieli i zamieszczone zostały w portalu WieliczkaCity.pl jedynie w celach informacyjnych oraz identyfikacyjnych. W tej części portalu, który jest w większości tworzony przez użytkowników (m.in., Katalog Firm), użytkowników obowiązują takie same zasady.
3. Wszelkie materiały (teksty, grafika, zdjęcia, itp.) które są zamieszczone w portalu WieliczkaCity.pl udostępniane są użytkownikom wyłącznie do ich użytku osobistego. Zabronione jest jakiekolwiek ich kopiowanie, publikowanie, reprodukcja, powielanie, przedruk lub wykorzystywanie do celów komercyjnych lub niekomercyjnych bez pisemnej zgody portalu WieliczkaCity.pl. Dodatkowo zabrania się również wykorzystywania materiałów (tekstów, grafiki, zdjęć, itp.) zamieszczonych w portalu WieliczkaCity.pl oraz struktury czy kodu portalu do tworzenia stron pochodnych w jakimkolwiek celu.
4. Zabrania się jakiegokolwiek rozpowszechniania wszelkich materiałów zgromadzonych w portalu WieliczkaCity.pl bez pisemnej zgody portalu WieliczkaCity.pl.

§ 4. POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

W trosce o prywatność naszych użytkowników oraz dostosowując się do wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r. publikujemy zaktualizowaną Politykę prywatności. WieliczkaCity.pl dbając o prywatność użytkowników serwisu nie sprzedaje oraz nie udostępnia podmiotom ani osobom trzecim danych personalnych czy adresowych udostępnianym nam przez użytkowników serwisu WieliczkaCity.pl. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje każdego użytkownika WieliczkaCity.pl. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest firma Foxhunt Agencja Reklamowa Tomasz Adamek będąca właścicielem serwisu WieliczkaCity.pl mieszcząca się na os. Sienkiewicza 13/40, 32-020 Wieliczka. WieliczkaCity.pl oferuje swoim użytkownikom możliwość korzystania z serwisu w sposób anonimowy bez konieczności podawania swoich danych personalnych. Jednak w celu np. dodania swojej firmy do naszego katalogu firm lub chociażby wzięcia udziału w konkursach/zabawach od użytkownika wymagane jest podanie określonych danych jak np. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Użytkownik sam decyduje czy chce podać takie dane i wziąć udział np. w konkursie – przekazanie nam takich danych jest dobrowolne. Jeśli użytkownik zdecyduje z jakiegoś powodu nie chce udzielać takich danych nie będzie mógł niestety wziąć udziału np. w konkursach/zabawach. Dane gromadzone np. we wspomnianych konkursach/zabawach nie są udostępniane podmiotom ani osobom trzecim, ani upubliczniane. Wyjątek stanowi lista zwycięzców, która pojawia się na naszej stronie po zakończeniu konkursu/zabawy. Upublicznienie np. imienia oraz fragmentu adresu e-mail odbywa się za zgodą użytkownika. Zgodę tą wyraża biorąc udział w konkursie/zabawie akceptując regulamin danego konkursu/zabawy.

Wieliczkacity.pl gromadzi przy pomocy Google Analytics czy podmiotu zapewniającego hosting serwisowi WieliczkaCity.pl informacje dotyczące interakcji użytkownika z serwisem WieliczkaCity.pl jak np. informacje dotyczące komputera, datę, czas wizyty, statystyki oglądalności strony, adres IP. Są to dane, które służą nam do monitorowania ruchu na stronie. Dane te nie są udostępniane ani sprzedawane podmiotom ani osobom trzecim. Jedynie mogą posłużyć do ogólnej, zbiorczej, anonimowej informacji publicznej na temat oglądalności serwisu WieliczkaCity.pl. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników, są jedynie ogólną statystyką. Wiadomości e-mail, adresy dane które zawieracie pisząc do nas wiadomości elektroniczne są gromadzone na naszym hostingu i również nie są odsprzedawanie podmiotom ani osobom trzecim. W wyjątkowej sytuacji dane te mogą być udostępnione na wniosek organów ścigania m.in. Policji i Prokuratury.

Użytkownicy którzy udostępniają nam dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail (w celach np. konkursowych) lub nazwa firmy, adres i inne dane firmowe (w celach dodania do katalogu firm), mają prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Użytkownik może tego dokonać kontaktując się z administratorem pod adresem podanym powyżej lub adresem elektronicznym np. redakcja@wieliczkacity.pl.

WieliczkaCity.pl informuje, że na stronie mogą być zamieszczone reklamy graficzne czy tekstowe innych podmiotów. Inne firmy zamieszczając taką reklamę mogą umieszczać pliki czy skrypty służące im do gromadzenia informacji o aktywności użytkownika (np. klikalności w reklamę). Reklamy po kliknięciu mogą odsyłać użytkownika do strony podmiotu reklamującego się na WieliczkaCity.pl. Podmiot ten może gromadzić Wasze dane po wejściu na jego stronę internetową. Są to jednak strony zewnętrzne, nie zarządzane przez właściciela serwisu WieliczkaCity.pl, którego polityka prywatności nie jest nam znana i nie ponosimy odpowiedzialności za użytkowanie stron zewnętrznych. WieliczkaCity.pl nie bierze odpowiedzialności za zamieszczone reklamy, kupujący powinien wykazać się ostrożnością odpowiadając na reklamę zamieszczoną na WieliczkaCity.pl będącą własnością zewnętrznego podmiotu lub wysyłając pieniądze. Przykładamy wagę do uwierzytelnienia reklamodawcy lecz nie możemy odpowiadać za postępowanie podmiotów reklamujących się na WieliczkaCity.pl.

Twoje dane przetwarzane są ponieważ jest to koniecznie do realizacji zamówień jak chociażby wynajmu powierzchni reklamowej (m.in. banery reklamowe, filmy, artykuły sponsorowane). Do obsługi zgłoszeń jakie do nasz wysyłasz (np. wysyłając wiadomość e-mail). Przetwarzamy Twoje dane gdy bierzesz udział w konkursach/zabawach, chociażby do weryfikacji zwycięzców w oparciu o regulamin konkursów/zabaw. Dane przetwarzamy monitorując aktywność użytkownika na stronie, prowadząc analizy statystyczne, przechowując dane do celów archiwizacyjnych, prowadząc postępowania sądowe lub windykacyjne.

Informacje przekazywane przez naszych użytkowników przechowujemy i przetwarzamy zgodnie z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Zabezpieczamy dane naszych użytkowników przed nieupoważnionym dostępem czy wykorzystaniem lub ujawieniem przez podmioty lub osoby trzecie.

Serwis WieliczkaCity.pl używa tzw. Ciasteczek (ang. cookies) są to małych rozmiarów pliki, które gdy przeglądasz strony internetowe są zapisywane na dysku Twojego komputera czy pamięci innego urządzenia z którego korzystasz. Więcej informacji na temat ciasteczek lub jak je zablokować w Twojej przeglądarce można uzyskać chociażby na tej stronie -http://wszystkoociasteczkach.pl/pytania-i-odpowiedzi-faq/

WieliczkaCity.pl używa ciasteczek aby poszczególne podstrony działały szybciej (np. zapamiętują podstrony, które użytkownik podczas danej sesji już odwiedził, aby móc do nich wrócić np. klikając przycisk "wstecz"). Ciasteczka używane są również do prowadzenia anonimowych statystyk odwiedzin naszego portalu oraz ruchu użytkowników na poszczególnych podstronach.

Cookies są używane do zbierania ogólnych informacji statystycznych na temat korzystania z portalu WieliczkaCity.pl przez użytkowników. Każdy użytkownik może w każdej chwili wyłączyć Cookies w przeglądarce, istnieje wówczas możliwość, że spowoduje to pewne utrudnienia w korzystaniu z portalu.

Korzystając z portalu WieliczkaCity.pl użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek. Jeśli jednak nie zgadasz się na używanie ciasteczek portalu WieliczkaCity.pl sugeruje się zmianę ustawień swojej przeglądarki lub nie korzystanie z portalu WieliczkaCity.pl.

Serwis WieliczkaCity.pl będzie informować o wszelkich zmianach w polityce prywatności, które mogą wyniknąć ze zmian w polskim prawie lub rozwoju portalu WieliczkaCity.pl


§ 5. ZMIANY W REGULAMINIE

1. Regulamin ten może być w dowolnym momencie zmieniony przez portal WieliczkaCity.pl bez konieczności podawania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania w portalu Wieliczkacity.pl.
2. Użytkownicy będą powiadomieni o zmianach w niniejszym regulaminie poprzez opublikowanie daty ostatniej zmiany w regulaminie § 5. pkt 5
3. Korzystanie przez użytkowników z portalu WieliczkaCity.pl po wejściu w życie zmian oznacza równocześnie akceptację owych zmian w regulaminie.
4. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się ze zmianami w regulaminie jednocześnie wstrzymując się od korzystania z portalu WieliczkaCity.pl.
5. Regulamin ten obowiązuje od dnia 24 maja 2018 roku.


§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieregulowanych regulaminem tym oraz innymi ewentualnymi przepisami znajdującymi się w portalu WieliczkaCity.pl, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.