carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2016-07-26

ŚDM 2016. Organizacja ruchu w gminie i powiecie.Dla zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymów oraz mieszkańców Powiatu Wielickiego zachodzi konieczność ograniczenia ruchu pojazdów. Zostały wyznaczone dwie strefy ograniczenia. Zasięg Stref został wyznaczony na spotkaniach, które były organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, ZIKiT w Krakowie, Wojewodę Małopolskiego.


Przy wyznaczaniu strefy brane były przede wszystkim względy zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia imprezy. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, przedstawiciele zarządzających ruchem na podległym im terenie, zarządcy dróg, przedstawiciele PKP.

Opis stref ograniczenia oraz zasady poruszania się .

Strefa I. Strefa wokół wydarzeń centralnych

Strefa ograniczona na terenie Powiatu Wielickiego od południa drogą krajową
nr 94 na odcinku od Krakowa do Targowiska, od wschodu drogą wojewódzką
nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 94 do granicy linii kolejowej relacji Podłęże – Nowa Huta, od Północy linią kolejową relacji Podłęże – Nowa Huta i rzeką Wisła oraz od zachodu granicą m. Kraków.

Ograniczenia dla dróg gminnych, powiatowych, drogi wojewódzkiej nr 964 (na odcinku od DK nr 94 (ul. Niepołomska w Wieliczce) do ul. Wimmera w Niepołomicach (Rondo w sąsiedztwie zakładu Coca Coli)):
Brak możliwości swobodnego poruszania się pojazdami.
Dopuszcza się ruch pojazdów służb odpowiedzialnych za obsługę wydarzeń centralnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców strefy
i uczestników ŚDM.
Ruch w tej strefie będzie znacznie ograniczony z uwagi na planowaną liczbę pielgrzymów poruszających się do wejść na miejsce Wydarzeń Centralnych.
Mieszkańcy strefy, dostawcy do firm, pracownicy firm będą wjeżdżać do strefy ograniczenia na podstawie decyzji służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa (Policja, Straż Pożarna, Żandarmeria wojskowa, Biuro Ochrony Rządu itp.).
Zaleca się aby dla ułatwienia służbom pracy posiadać dokument potwierdzający celowość wjazdu do strefy ograniczenia (dokumenty z adresem zameldowania, rachunki, listy przewozowe, umowę najmu itp.).
Ograniczenia w ciągu drogi krajowej nr 94 na odcinku obwodnicy Wieliczki
(od ul. Ochoty w Krakowie do ul. Niepołomskiej w Wieliczce)

Ruch na odcinku drogi dla pojazdów dopuszczonych przez policjantów pełniących służbę na skrzyżowaniach. Dopuszcza się przejazdy poprzeczne (ruch pojazdów w ciągu dróg: ul. Grottgera, Czarnochowska, Reformacka,Łąkowa, Bogucka, Ochota w Wieliczce)
Ruch pojazdów jadących z kierunku Krakowa w stronę Wieliczki skierowany z ul. Wielickiej w Krakowie ulicą Ochota w Wieliczce.
Ograniczenia w ciągu drogi krajowej nr 94 na odcinku od Wieliczki do Targowiska (od ul. Niepołomskiej w Wieliczce do Skrzyżowania DK nr 94 z DK nr 75 w m. Targowisko)
Ruch na odcinku drogi krajowej na zasadach dla strefy 2 ograniczenia ruchu.
W celu wyeliminowania parkowania pojazdów wzdłuż DK nr 94 na całym jej długości odcinka od granicy Krakowa do Targowiska po obydwu stronach za każdym skrzyżowaniem z drogą publiczną ustawiono znaki B-36 (zakaz zatrzymywania i postoju) z tabliczką T-24 (tabliczka wskazująca że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela)
Dopuszcza się ruch pojazdów posiadających identyfikator ŚDM (Wydany przez Organizatora), mieszkańców powiatu wielickiego, komunikacji zbiorowej, dojazdu do firm, służb technicznych i zaopatrzenia.
Dojazd do Krakowa z Kierunku Tarnowa skierowany w m. Targowisko na drogę krajową nr 75, następnie Autostradą A-4 Kierunek Kraków
Dojazd do Krakowa z Wieliczki w związku z ograniczeniami:
Z uwagi na zamknięcie odcinka drogi w krajowej nr 94 na odcinku obwodnicy Wieliczki (od ul. Ochota w Krakowie do ul. Niepołomskiej w Wieliczce) dojazd do Krakowa z Wieliczki będzie wyznaczony przez Miasto Wieliczka ulicami: Piłsudskiego, Krakowska, Kościuszki, Sadową.
Dojazd z Krakowa do Wieliczki, Gdowa, Dobczyc wyznaczony ulicami Wieliczki:

Sadową, Kościuszki, Jedynaka oraz drogami powiatowymi: nr 2035 K
i 2028 K w m. Grabówki, 2027 K w m. Siercza, 2034 K Rożnowa do drogi wojewódzkiej nr 964 w m. Rożnowa.

Termin obowiązywania ograniczeń ruchu :

Ograniczenia dla ruchu pojazdów na terenie Powiatu Wielickiego w związku z Organizacją Światowych Dni Młodzieży występować będą wyłącznie w dniach od 29 lipca 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Godziny wprowadzenia ograniczeń dla kierowców zmiany organizacji ruchu na terenie Powiatu Wielickiego:

Od 29 lipca 2016 roku (Piątek), godzina 20.00 do 31 lipca 2016 roku (Niedziela), godzina 24.00


Strefa II. Strefa ograniczonego ruchu.

Strefa ograniczona na terenie Powiatu Wielickiego drogą krajową nr 94 na odcinku od Krakowa do Targowiska, drogą krajową nr 75 na odcinku od Targowiska do Krakowa oraz granicą Miasta Kraków z wyłączeniem terenu objętego strefą nr 1.

Ruch w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 (na odcinku przebiegającym w strefie ograniczenia nr II) odbywać się będzie na zasadach ustalonych dla strefy II.

Ruch w ciągu drogi Krajowej nr 75 będzie odbywał się bez zmian.

Ruch w ciągu autostrady A-4 na terenie Powiatu Wielickiego, Kierunek Tarnów – Katowice będzie odbywał się bez zmian. Szczegółowe informacje na temat organizacji ruchu w punkcie Pozostałe Informacje.

Ograniczenia dla dróg gminnych, powiatowych, drogi wojewódzkiej nr 964 (na odcinku od ul. Wimmera w Niepołomicach (Rondo w sąsiedztwie zakładu Coca Coli do Drogi Krajowej nr 75 w m. Niepołomice)):
Wprowadza się ruch jednokierunkowy w ciągu dróg gminnych – ul. Wimmera oraz Kwiatkowskiego w m. Niepołomice, Wjazd wyłącznie autokarów posiadających zezwolenie organizatora dotyczące miejsca postojowego.
W strefie ograniczenia ruchu mogą poruszać się mieszkańcy Powiatu Wielickiego, pracownicy, dostawcy, komunikacja zbiorowa interesanci dojeżdżający do firm. Pojazdy służb odpowiedzialnych za: obsługę wydarzeń centralnych, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców strefy oraz uczestników ŚDM. Wjazd do strefy będzie kontrolowany przez służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa.
Dojazd do strefy inwestycyjnej w Niepołomicach ulicami: Brzeska, 3 Maja, Tadeusza Kościuszki, Płaszowska, Grabska.
Wyjazd ze strefy inwestycyjnej w Niepołomicach drogą analogiczną do drogi wjazdu.
w ciągu drogi powiatowej nr 2007 K na odcinku w m. Targowisko wprowadza się ruch jednokierunkowy. Kierunek od drogi krajowej nr 75 do drogi krajowej nr 94.
Na wjazd do strefy oraz wyjazd ze strefy wprowadzenia ograniczenia ruchu nie wydaje się identyfikatorów.
Termin obowiązywania ograniczeń ruchu :

Ograniczenia dla ruchu pojazdów na terenie Powiatu Wielickiego w związku z Organizacją Światowych Dni Młodzieży występować będą wyłącznie w dniach od 29 lipca 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Godziny wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na terenie Powiatu Wielickiego:

Od 29 lipca 2016 roku (Piątek), godzina 20.00 do 31 lipca 2016 roku (Niedziela), godzina 24.00

Termin wprowadzenia 29 lipca 2016 roku, godzina 20.00 do 31 lipca 2016 roku, godzina 24.00

Uwagi:

Na wjazd do strefy oraz wyjazd ze strefy wprowadzenia ograniczenia ruchu nie wydaje się identyfikatorów.
Pozostałe informacje na temat organizacji ruchu podczas Światowych Dni Młodzieży w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Wielickiego oraz Miasta Krakowa:

Organizacja ruchu w ciągu dróg krajowych i Autostrad:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
tel.centr. (12) 417 25 00, (12) 417 25 11, (12) 411 43 59, fax (12) 411 01 18

Godziny pracy Urzędu:
Pon.-Pt: 730 - 1615

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/22162/Swiatowe-Dni-Mlodziezy-drogi-rekomendowane

Organizacja ruchu w ciągu dróg wojewódzkich:

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
ul. Głowackiego 56
30-085 Krakó

http://www.zdw.krakow.pl/pliki/zima/informator_sdm_2016.pdf

Organizacja ruchu na terenie Miasta Krakowa z wyłączeniem Autostrady.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

31-586 Kraków
ul. Centralna 53
Fax. 12 616 7417
Sekretariat: tel: 12 616 7416

http://zikit.krakow.pl/ogolne/200656,1787,komunikat,jak_poruszac_sie_po_krakowie_w_swiatowe_dni_mlodziezy__przeczytaj_i_przekaz_dalej_.html


   
Renata Przemyk w Wielickiej Mediatece - koncert online  
Data: 27.02.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Miasto i Gmina Wieliczka zaprasza na koncert online Renaty Przemyk. Transmisja z Wielickiej Mediateki rozpocznie się w sobotę 27 lutego o godzinie 18:00. Koncert do obejrzenia na profilu FB Miasta i Gminy Wieliczka
Renata Przemyk w Wielickiej Mediatece - koncert online
Walentynowy kiermasz ciast dla Tymka  
Data: 13.02.2021
Lokalizacja: Siercza

W najbliższą sobotę 13 lutego o 8:30 rozpocznie się akcja charytatywna organizowana przez Oddziały Przedszkolne i całą społeczność Szkoły Podstawowej w Sierczy. Walentynkowy Kiermasz Ciast dla Tymka odbędzie się przy BAZIE, Siercza 1.
Walentynowy kiermasz ciast dla Tymka