.


Opublikowano: 2017-05-17

Rozbudowa e-urzędu w Wieliczce17 maja w wielickim magistracie odbyła się konferencja prasowa poświęcona rozbudowie elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z integracją z systemami dziedzinowymi Urzędu Miasta i Gminy oraz rozbudowie systemów udostępniających e-usługi w Wieliczce.


Pierwszy etap który zakłada dostawę sprzętu oraz instalację i konfigurację systemu backupu ma się zakończyć do 16 czerwca. Natomiast w wakacje obędzie się drugi etap polegający na instalacji oraz konfiguracji aplikacji, wtedy też rozpoczną się prace wdrożeniowe. Wieliczka realizuje ten projekt dzięki unijnemu wsparciu w wysokości 75%, tj. około 753 tys. złotych. Całkowita wartość projektu to około milion złotych. Wykonawcami będą dwie firmy: MK SYSTEM z Krakowa oraz REKORD SI z Bielska Białej, to te właśnie firmy złożyły najkorzystniejsze oferty.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

W wyniku realizacji projektu możliwe będzie korzystanie z informacji i zasobów sektora publicznego oraz e-usług publicznych – w sposób otwarty i przy możliwie najmniejszych barierach w ich wykorzystaniu, z dowolnego miejsca, także przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.
Zaplanowane w ramach projektu e-usługi mają charakter lokalny i będą stanowić dedykowany i udoskonalony gminny portal usług publicznych dla klientów urzędu, którymi mogą być zarówno podatnicy jak i inwestorzy.

W wyniku realizacji projektu eliminowane będą powielające się funkcjonalności oraz zapewniona zostanie neutralność technologiczna i bezpieczeństwo danych - dostarczone oprogramowanie będzie zapewniało kompatybilność z platformą elektronicznych usług publicznych ePUAP poprzez mechanizmy integracyjne bez powielania funkcjonalności platformy ePUAP.

Bezpośrednim wynikiem projektu będzie udostępnienie elektronicznych usług publicznych, których właścicielem będzie Gmina Wieliczka:

1. e-Usługa PODATKI LOKALNE (aktualizacja usługi z poz.4 do poz. 5 : 3 e-Usługi), w tym:
Pełna elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych
Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych
Elektroniczna obsługa podatku od środków transportowych:
2. e-Usługa GOSPODARKA ODPADAMI (aktualizacja usługi z poz.4 do poz. 5 : 1 e-Usługa),w tym:
Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wywozu odpadów komunalnych
3. e-Usługa OPŁATY LOKALNE (aktualizacja usługi z poz.4 do poz. 5 : 3 e-Usługi),w tym:
Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu dzierżawy
Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wieczystego użytkowania
4. Informacja o stanie sprawy i korespondencji (poz. dojrz. usługi 1/nowa usługa). Polega na udostępnianiu w portalu internetowym po uwierzytelnieniu następujących informacji:
stan spraw os.fiz. i praw. - udostępnienie inf. dot.: np. znaku sprawy, przewidywanego terminu zakończenia, os. prowadzącej(urząd miasta oraz jednostki organizacyjne)
inf. o korespondencji np. data wpływu, znak sprawy, nr korespondencji (urząd miasta oraz jednostki organizacyjne)
5. e-Usługa udostępnienie informacji w zakresie wyk. budżetu, WPF, oraz wym. inf. budżetowo - finansowych między jedn. organiz. a gminą (poz. dojrz. usługi 1/nowa usługa).
6. e-Usługa:w zakresie udostępnienia informacji i komunikacji ogólnej z mieszkańcami gminy (reklamacja odpadów) (poz. dojrz. usługi 3/nowa usługa)

Przetarg na realizację ww. projektu został rozstrzygnięty dnia 9 maja br. a wszystkie dokumenty zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce pod adresem www.bip.wieliczka.eu. Wykonawcami będą dwie firmy: MK SYSTEM z Krakowa oraz REKORD SI z Bielska Białej, które złożyły najkorzystniejsze oferty. Podpisanie umów z wykonawcami odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Rozbudowa e-urzędu w Wieliczce - zobacz zdjęcia


   35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022