carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2010-03-16

Kontrola jakości paliwa w Wieliczce


Każdy kraj wchodzący w skład Unii Europejskiej musi dbać o to, aby paliwo sprzedawane na danym rynku spełniało szereg ustanowionych prawem norm. Polska nie jest wyjątkiem, wymóg kontrolowania jakości paliw na polskim rynku został na nas nałożony przez Komisję Europejską.

W naszym kraju kontrolowaniem nie tylko stacji paliw, ale również hurtowni oraz firm zajmujących się transportem czy magazynowaniem paliw zajmuje się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ramach tej krajowej kontroli sprawdzane przez OUKiK są nie tylko bezołowiowe benzyny jak 95 czy 98, olej napędowy czy LPG, ale również biopaliwa, CNG czyli sprężony gaz ziemny jak i lekki olej opałowy.

Kontrole odbywają się każdego roku, również w oparciu o skargi kierowców czy na podstawie danych pochodzących od organów ścigania. Co jest sprawdzane? W przypadku badań przeprowadzonych na próbce benzyny weryfikacji poddaje się m.in. takie właściwości paliwa jak zawartość w nim siarki, benzenu czy tlenu. Oprócz tego kontroluje się prężność par jak i liczbę oktanową. Jeśli chodzi o olej napędowy to w nim sprawdza się chociażby takie elementy jak liczbę cetanową, temperaturę zapłonu, zawartość siarki oraz temperaturę zablokowania zimnego filtra.

Dla kierowców, którzy co roku wydają na paliwo około 5 tysięcy złotych najważniejsze są kontrole stacji paliw oraz publiczny wykaz tych na których sprzedawane paliwo nie spełnia ustalonych norm jakościowych.

W ubiegłym, 2009 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził kolejną, losową kontrolę stacji paliw na terenie całego kraju. Od 15 stycznia do 18 grudnia ubiegłego roku UOKiK przeprowadził 1517 kontroli stacji paliw. Z tego 87 kontroli wykazało odstępstwa o norm sprzedawanej benzyny oraz oleju napędowego. Głównie uchybienia dotyczyły mniejszych stacji, które funkcjonują pod własną marką. Jednak nie tylko, nieprawidłowości wykryto również w punktach, które należą do tych największych koncernów. Na stacjach należących do ORLENU wykryto mniejszą liczbę oktanów paliwa, zbyt niską temperaturę zapłonu oraz za wysoką temperaturę końcową destylacji oraz wysoką prężność par.

Niespełnienie norm jakościowych paliwa dotyczyło również wielickiej stacji należącej do LOTOS. Mowa tutaj o stacji Lotosu znajdującej się w Wieliczce przy ulicy Dembowskiego 38. Kontrola na tej wielickiej stacji odbyła się w połowie 18 sierpnia oraz 01 września 2009 roku. Weryfikacji zostały poddane próbki benzyny oraz oleju napędowego. O ile próbka benzyny po przeprowadzanym badaniu laboratoryjnym spełniła wymogi jakościowe paliwa, to już o próbce oleju napędowego powiedzieć tego nie można. Zarówno pierwsza jak i druga pobrana próbka ON z wielickiej stacji nie spełniła norm jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441). Badanie wykazało nieprawidłową odporność paliwa na utlenianie. Pierwsze badanie laboratoryjne dało wynik OdpO=720 gdzie maksymalna dopuszczalna wartość to OdpO=25g/m3. Druga pobrana próbka dała wynik OdpO=559.

Jak poinformowała nas Maria Wojtaszek, Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w związku z niespełnieniem przez wielicką stację norm jakościowych sprzedawanego paliwa zostało w tej sprawie skierowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury rejonowej w Wieliczce. Natomiast 18 listopada 2009 roku zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200) zostało wszczęte w tej sprawie dochodzenie. W lutym bieżącego roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie o wyniku postępowania nie został powiadomiony, być może zmieni się to w najbliższym czasie.

M.in. za wprowadzanie do obrotu paliwa które niespełna wymagań jakościowych obowiązują kary w wysokości nawet do miliona złotych oraz kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Jeśli jednak przyglądniemy się faktycznym karom nakładanym na właścicieli stacji, gdzie paliwo nie spełniło norm jakościowych to są one znacznie łagodniejsze. W 2008 roku sądy karały przede wszystkim finansowo, wydając sankcje od 1000 zł do 25 000 zł. Oprócz tego standardową karą, którą nakłada UOKiK jest zwrot kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych na próbce niespełniającej norm jakościowych paliwa.Morsztyn Barok Festiwal w Raciborsku  
Data: 18.09.2021
Lokalizacja: Raciborsko

W sobotę 18 września w Raciborsku odbędzie się Morsztyn Barok Festiwal poświęcony polskiej kulturze baroku: muzyce, literaturze, obyczajom oraz kuchni. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na godzinę 18:00 do kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Raciborsku.
Morsztyn Barok Festiwal w Raciborsku
„Wehikuł Czasu” - dzień z historią średniowiecza  
Data: 12.09.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka wraz z Mediateką - Biblioteką Miejską w Wieliczce zapraszają na drugą edycję Dnia z Historią Średniowiecza pn. „Wehikuł Czasu”, który odbędzie się w niedzielę września przed Wielicką Mediateką.
„Wehikuł Czasu” - dzień z historią średniowiecza