hyundai


.


leroymerlin

mazda


Kopalnia Soli - informacje


Pierwsza pisemna wzmianka o Wieliczce pojawia się w roku 1044 kiedy to król Kazimierz I Odnowiciel wydał przywilej zakładający tam kopalnię soli („magnum sal alias Wieliczka”). Jako pierwszą podaje się jednak również datę 1123-1127 (dokument legata papieskiego Idziego wskazuje na dochody z soli).

Także i tu Wieliczka występuje jako Magnum Sal (Wielka Sól). W związku z rozpoczęciem wydobycia soli na szeroką skalę Przemysł II dokonał lokacji miejskiej Wieliczki na prawie frankońskim w roku 1290 (zaledwie 33 lata po Krakowie!). Pod koniec XIII w. powstało przedsiębiorstwo zajmujące się wydobywaniem soli w Wieliczce i Bochni (otrzymała prawa miejskie w 1253 r.- 4 lata wcześniej od Krakowa!). Do 1772 r. (I rozbiór Polski) te tzw. Żupy Krakowskie były największym przedsiębiorstwem I Rzeczypospolitej! W okresie panowania Kazimierza Wielkiego żupy krakowskie dostarczały 1/3 dochodów państwa! Wspomniany monarcha finansował z nich m.in. budowę Akademii Krakowskiej (poprzedniczki UJ). W XVI stuleciu Kopalnia Soli w Wieliczce była jednym z największych przedsiębiorstw ówczesnej Europy. W XVII w. na skutek wojen, epidemii i niedbalstwa zarządców kopalnia bardzo podupadła, by nie powiedzieć, że popadła w ruinę. Na szczęście w kolejnym stuleciu przywrócono porządek.

W okresie zaborów Wieliczka należała do cesarstwa austriackiego, w tamtym czasie wzrosło wydobycie soli i nastąpił rozwój zarówno Solnego Grodu jak i samej kopalni. Był to rozwój tak techniczny, jak i organizacyjny (dobre kadry, mechanizacja prac). W XIX w. w kopalni odbywały się sanatoria lecznicze (1826-1855). Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę nastąpił dalszy rozwój kopalni. Odtąd staje się ona, oprócz przedsiębiorstwa gospodarczego, atrakcją turystyczną i znów zaczyna się tu leczyć ludzi (powrót do leczenia solankowego od 1958 r.). W roku 1996 całkowicie zaprzestano eksploatacji złóż soli. Od tej pory kopalnia miała być wyłącznie obiektem turystycznym, leczniczym i muzealnym. Obecnie często odbywają się tu liczne imprezy. Warto dodać, że co jakiś czas Wieliczkę odwiedzają czołowi politycy, np. w lutym 2009 r. gościli tu ministrowie obrony państw NATO, a 4 VI 2009 r. miało tu miejsce spotkanie szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja).

Wielickie złoża obejmują 7 km2. Znajduje się tam około 2400 komór (najbardziej znane to: Komora Kazimierza Wielkiego, Komora Mikołaja Kopernika, Komora Józefa Piłsudskiego, Komora Wisła, Komora Warszawa) i ponad 245 km chodników. Długość chodników kopalni to ok. 245 km, głębokość kopalni sięga 327 m. W roku 1978 wielicka kopalnia została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, na której znajdują się największe światowe zabytki.  W sumie szacuje się iż wielicką kopalnię odwiedziło dotychczas ok. 45 mln turystów. Warto wspomnieć, że w ciągu wieków zwiedziło ją wielu znanych ludzi, byli wśród nich m.in. Mikołaj Kopernik, Jan Matejko, Johan Wolfgang Goethego, Fryderyk Chopin, car Aleksander I, cesarz Franciszek I, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Jan XXIII, Jan Paweł II, Prymas Polski kard. Józef Glemp, George Bush senior, Lech Wałęsa, Havier Solana… Do kopalni wchodzi się przez Szyb Daniłowicza zgłębiony w latach 1635-1640 oraz przez Szyb Regis. Jednak najstarszym szybem wielickim jest ten znajdujący się na terenie Zamku Żupnego (pochodzi z XIII w.). Niewiele młodszy jest Szyb Regis pochodzący z XIV w. Inne zabytkowe szyby to: siedemnastowieczny Szyb Górsko (nieco wyżej w stronę rynku) i Szyb Świętej Kingi zgłębiony w XVIII stuleciu. W kopalni znajduje się kilka miejsc sakralnych, wśród których trzeba wymienić Kaplicę patronki solnego miasta- Świętej Kingi (znajduje się tam pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II autorstwa Stanisława Anioła), Kaplicę Świętego Krzyża, Kaplicę Świętego Antoniego i Kaplicę Świętego Jana.


Renata Przemyk w Wielickiej Mediatece - koncert online  
Data: 27.02.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Miasto i Gmina Wieliczka zaprasza na koncert online Renaty Przemyk. Transmisja z Wielickiej Mediateki rozpocznie się w sobotę 27 lutego o godzinie 18:00. Koncert do obejrzenia na profilu FB Miasta i Gminy Wieliczka
Renata Przemyk w Wielickiej Mediatece - koncert online
Walentynowy kiermasz ciast dla Tymka  
Data: 13.02.2021
Lokalizacja: Siercza

W najbliższą sobotę 13 lutego o 8:30 rozpocznie się akcja charytatywna organizowana przez Oddziały Przedszkolne i całą społeczność Szkoły Podstawowej w Sierczy. Walentynkowy Kiermasz Ciast dla Tymka odbędzie się przy BAZIE, Siercza 1.
Walentynowy kiermasz ciast dla Tymka