.


leroy merlin


Przedszkole *Bambini* Montessori - Wieliczka

Nazwa firmy: Przedszkole *Bambini* Montessori - Wieliczka
Adres firmy: ul. Grunwaldzka 21 A | Wieliczka
Telefon: 531 713 551
NIP: 681 150 87 35
Adres www: http://www.montessori-wieliczka.pl

O firmie

Przedszkole Montessori - Wieliczka wyposażone jest w materiały utworzone według oryginalnych wzorców Marii Montessori. Przygotowane otoczenie to jeden z dwóch filarów pedagogiki Montessori - przestrzenne, uporządkowane pomieszczenia urządzone dla potrzeb i wzrostu Twojego dziecka, daje maksymalny komfort przebywania i zdobywania umiejętności potrzebnych do życia i nauki.

Zdjęcia firmy

Drugim filarem pedagogiki Montessori jest przygotowany personel - wykwalifikowana kadra w miłej i rodzinnej atmosferze oraz wzajemnym poszanowaniu będzie wspierać Twoje Dziecko w zdobywaniu samodzielności, zamiłowania do porządku, umiejętności koncentracji, twórczego działania zarówno samodzielnego jak i w grupie, kształtowaniu poczucia własnej wartości.


Zajęcia odbywają się w dwóch językach. Codziennie stałą część stanowi aktywność twórcza i edukacyjna z pobudzającym rozwój materiałem Montessori.Podstawy programowe wychowania przedszkolnego realizowane są przez zajęcia tematyczne. W przygotowanym otoczeniu, poprzez doświadczenie oparte na autentycznych wzorcach Marii Montessori dziecko znajduje zarówno możliwość samodzielnego zajęcia, zaplanowania czynności, jak i wspólnej zabawy, pracy w małych grupach lub z całą społecznością. Materiały montessoriańskie (dnia codziennego, zmysłów, języka, matematyczne i przyrodnicze) są stałą częścią przedszkola. One pobudzają dziecko w jego zróżnicowanych fazach sensytywnych do pracy i odkryć. Oprócz tego dużą rolę w naszej placówce spełniają zajęcia ruchowe. W sali, na tarasie i w ogrodzie oraz podczas cotygodniowych (comiesięcznych) wycieczek. Dzieci mają możliwość do ruchu w zaplanowanej, jak i wolno wybranej formie. Następnym głównym celem naszej pracy jest zapoznanie dziecka z powiązaniami w przyrodzie i z jego pozycją w świecie. W naszym przedszkolu żyjemy z dziećmi na co dzień w szacunku do samego siebie i innych oraz z poszanowaniem osobliwości każdego.
Dziecko doświadcza socjalną wspólnotę w uregulowanym rytmie dnia i tygodnia, w którym porządek i rytuały mają duże znaczenie. To zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia oraz rodzi w nim odpowiedzialność społeczną i rozwinięcie osobowości przygotowanej do uczenia się przez całe życie.Godziny otwarcia 7:00 - 19:00

Dane kontaktowe

Telefon 1: 531 713 551
E-mail: przedszkole@montessori-wieliczka.pl