carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2016-03-23

Umowa na II etap obwodnicy Gdowa podpisana!


To kolejna inwestycja infrastrukturalna Województwa Małopolskiego – rusza drugi etap budowy obwodnicy Gdowa. Nowy odcinek połączy dwie drogi wojewódzkie: DW 967 z DW 966, co usprawni sieć transportową w Małopolsce. Skorzystają również mieszkańcy Gdowa - dzięki tej inwestycji ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum miejscowości.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 Umowa na realizację II etapu obwodnicy Gdowa została podpisana przez marszałka Małopolski Jacka Krupę, wójta Gdowa Zbigniewa Wojasa, dyrektor ZDW oraz dyrektora firmy wykonującej inwestycję - STRABAG.

- Realizujemy kolejny etap tej inwestycji, na który czekają nie tylko mieszkańcy Gdowa, ale i małopolscy kierowcy, gdyż obwodnica połączy dwie drogi wojewódzkie, ma więc znaczenie regionalne - przypomniał marszałek Krupa.

Nowy odcinek będzie miał długość ponad 2 km, a w ramach inwestycji powstanie także most przez rzekę Rabę o długości ok. 200 m. Droga połączy powstałe w ramach realizacji pierwszego etapu rondo przy ul. Bocheńskiej z DW 966 zlokalizowaną przy granicy administracyjnej Gdowa. Obwodnica ułatwi dostęp do terenów inwestycyjnych, skróci czas przejazdu oraz poprawi bezpieczeństwo pieszych w centrum Gdowa dzięki wyprowadzeniu ruchu tranzytowego.

Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przez konsorcjum: STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa i STRABAG INFRASRTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. z Wrocławia. Koszt całego projektu realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich wyniesie ok. 28,7 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to 21,4 mln zł, Województwo Małopolskie z budżetu przeznaczy 5,4 mln, a gmina Gdów 1,9 mln zł.

- Wczoraj minęły dokładnie cztery lata od podpisania umowy na budowę I części obwodnicy. Budowa tej drogi to jedna z największych inwestycji realizowanych na terenie naszej gminy - podkreślił wójt Wojas.

Budowa I etapu obwodnicy Gdowa zakończyła się w sierpniu 2014 roku, za blisko 30 mln zł wybudowano wówczas odcinek o długości 2,7 km biegnący przez północną część miejscowości. Zakończenie budowy II etapu drogi zaplanowane jest na 31 sierpnia 2018 roku.

Budowa II etapu obwodnicy Gdowa to jedna z inwestycji zawartych w Małopolskim Planie Inwestycyjnym. Dokument zakłada powstanie w Małopolsce do 2023 roku 14 nowych obwodnic, rozbudowanie 274 km dróg wojewódzkich i zmodernizowanie 84 km już istniejących. Zaplanowano także budowę 5 połączeń węzłów drogowych z drogami wojewódzkimi. Całość inwestycji zapisanych w Małopolskim Planie Inwestycyjnym opiewa na kwotę 4,3 mld zł.

- Konsekwentnie realizujemy zapisy Małopolskiego Planu Inwestycyjnego, ogromną rolę odgrywają tutaj środki unijne. Dzisiejsza umowa świadczy o trosce władz województwa o harmonijny rozwój każdej części Małopolski. Nie ma wątpliwości, że samorząd województwa dobrze rozdysponowuje środki unijne - podkreślił marszałek Jacek Krupa.

(Biuro Prasowe)

20-lecie kabaretu Neo-Nówka  
Data: 20.11.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Kabaret Neo-Nówka świętuje 20-lecie. Popraw sobie humor i zobacz na żywo takie postacie jak: Bogu, Wandzia czy rodzina Paciaciaków. Czegoś takiego jeszcze na polskiej scenie kabaretowej nie było. 20-lecie Kabaretu Neo-Nówka pozytywnie zaskoczy widza.
20-lecie kabaretu Neo-Nówka
Noc Bibliotek 2021  
Data: 08.10.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Koncert, warsztaty dla rodziców, warsztaty żywieniowe dla dzieci, projekcja filmu, pokazy sportowe, gry i zabawy rodzinne, spotkanie z Wojciechem Tochmanem, stoiska wzmacniające odporność to tylko niektóre z atrakcji jakie wielicka biblioteka przygotowała dla Państwa na Noc Bibliotek.
Noc Bibliotek 2021